מאגר מידע כללי דירות בחו"ל חדשים שותפים קניה השכרה ראשי

חמשת הדיברות למשקיע הישראלי בנדל"ן במזרח אירופה

מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

אלי דורון, עו"ד – ירון טיקוצקי, עו"ד (ורו"ח) / eli-doron@taxlawyers.co.il

מזרח אירופה הפכה זה מכבר ליעד אטרקטיבי בקרב אנשי עסקים ישראליים רבים, המעונינים להשקיע כספם ברכישת נדל"ן בחו"ל. השקעת נדל"ן לוקחת בחשבון מספר רב של שיקולים עסקיים/מסחריים. שיקול דומיננטי בביצועה של כל עסקה מסחרית, הינו שיקול המס, הואיל ויש בכוחו לחסוך ממון רב למשקיע הפוטנציאלי. לאור האמור, להן מספר דברות בתחום המס שיעשה טוב המשקיע הישראלי אם ישים ליבו אליהם בטרם סוגר הוא עסקה נדלנית במזרח אירופה.

שיטת המס - מאז שנת 2003 שיטת המס הנהוגה במדינתנו הינה שיטת מס על בסיס פרסונלי, קרי מיסוי כל הכנסותיו של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. לפיכך, משקיע ישראלי אשר מפיק הכנסה מנדל"ן במזרח אירופה חייב במס בישראל (בכפוף לאמנות למניעת כפל מס).

תושבות - יחיד תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו מצוי בישראל. לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים. כמו כן, חזקה הניתנת לסתירה היא, שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל: אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר ו/או אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

לשאלת התושבות משמעות קריטית, הואיל, וכאמור, תושב ישראל חייב במס בגין כל הכנסה ללא קשר למקום הפקתה (בכפוף לאמנות למניעת כפל מס).

חברות - אנשי עסקים המשקיעים בנדל"ן באמצעות חברות זרות חייבים לזכור כי חברה ישראלית הינה לא רק חברה אשר התאגדה בישראל, אלא אף חברה אשר הניהול והשליטה בה מתבצעים מישראל. לפיכך, חברה המאוגדת בחו"ל, המנוהלת ונשלטת מישראל, חייבת במס בישראל בגין כל הכנסה ללא קשר למקום הפקתה (בכפוף לאמנות למניעת כפל מס).

אמנות - ישראל חתומה על מספר רב של אמנות למניעת כפל מס (רומניה, פולין, בולגריה וכד'). רוב האמנות מתירות למדינות הזרות להטיל מס רווח הון על הכנסות הנובעות לתושב ישראל כתוצאה מהעברת מקרקעין בתחומן או מהעברת מניות בחברה שרוב נכסיה מורכבים ממקרקעין. במקביל, הוראות האמנה מעניקות זיכוי מס בישראל בגין תשלומי מסים ששלם תושב ישראל במדינה הזרה, שהיא צד לאמנה עם ישראל, כך שבסופו של יום משלם הנישום בישראל אך את ההפרש שבין המס ששולם בחו"ל לבין המס האמור להשתלם בארץ בגין רווח ההון שנצמח לו בחו"ל.

יתר על כן, רוב האמנות אף מתירות למדינות הזרות למסות הכנסות של תושבי ישראל הנובעות ממקרקעין בשטחם, כגון הכנסות מדמי שכירות.

מדינות אתן אין לישראל אמנה - הפקת הכנסה במדינה אתה אין לישראל אמנה מכפיפה את הנישום והכנסתו הן לשיטת המס ולשיעורי המס הנהוגים במדינה הזרה, והן לרשת המס בישראל. יחד עם זאת, פקודת מס הכנסה מאפשרת קבלת זיכוי בישראל בשל מס ששולם בחו"ל אף אם אין מדובר במדינת אמנה, כך שבסופו של יום לא ישלם הנישום הישראלי כפל מס.

לאור מגוון היבטי ושיקולי המס שיש לקחת בחשבון עת מחליטים לרכוש נדל"ן במזרח אירופה (שיטת המס במדינה הזרה, קיומן של אמנות למניעת כפל מס, השקעה באופן ישיר או באמצעות חברה וכד'), יעשו טוב המשקיעים הישראלים אם בטרם יבצעו רכישה נדלנית כזו או אחרת, יקבלו ייעוץ מקצועי מהעוסקים בתחום.

דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט מסחרי-מיסויי עם סניפים ושיתופי פעולה משפטיים וחשבונאיים בארץ ובעולם.

שאלות לגבי המאמר שלחו למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

מקור המאמר: Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:

הכותבים הינם שותפים במשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון, המתמחה במשפט מסחרי - מיסויי, עסקאות נדל"ן והשקעות בארץ ובכל רחבי העולם. המשרד החל לפעול בחיפה, וכיום פועל בכל רחבי הארץ באמצעות משרדים ברמת גן ובטבריה. כמו כן למשרדנו סניף ברומניה ושיתופי פעולה בכל אירופה. במשרד כ-40 משפטנים, כולל 7 שותפים, בנוסף לצוות העמיתים, צוות המומחים (רו"ח, יועץ פנסיוני ועוד) והצוות האדמיניסטרטיבי.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל), 52522

טל': 6127446-03, פקס: 6127449-03

חיפה: שד' המגינים 58, 33264

טל': 8526693-04, פקס: 8555976-04

טבריה: רח' הירדן 100א' ת.ד. 1902, 14200

טל': 6717201-04, פקס: 6717203-04

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

( עו"ד מס הכנסה עו"ד , עו"ד מע"מ עו"ד , עו"ד חקירות מס הכנסה עו"ד , עורך דין )