מאגר מידע כללי דירות בחו"ל חדשים שותפים קניה השכרה ראשי

על השקעות ישראלים בנכסים ונדל"ן ברומניה

מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

עו"ד אלי דורון - עו"ד (ורו"ח) ירון טיקוצקי / eli-doron@taxlawyers.co.il
בימים אלו אנו עדים להתפתחות מגמה חדשה בקרב אנשי עסקיים ישראלים, המבינים את הפוטנציאל האדיר הגלום בהקמתם של מיזמים למתן שירותים נלווים לישראליים המעוניינים להשקיע בתחום הנדל"ן ברומניה. עו"ד אלי דורון ועו"ד ירון טיקוצקי סוקרים במאמר זה סוגיות הכרוכות במיסוי הפעילות ברומניה.

מבוא
רוב אנשי העסקים הישראליים המשקיעים ברומניה עסוקים באיתור וברכישת קרקעות לשם הקמת פרוייקטים נדלניים, אם בתחום הבניה למגורים ואם בתחום הנדל"ן המניב.
בימים אלו אנו עדים להתפתחותה של מגמה חדשה בקרב אנשי עסקיים ישראלים, המבינים את הפוטנציאל האדיר הגלום בהקמתם של מיזמים למתן שירותים נלווים לישראליים המעונינים להשקיע בתחום הנדל"ן ברומניה. כך לדוגמא, מעניקים מיזמים כאלה סיוע באיתור עסקאות, תיווך, ליווי, עזרה בקבלת אישורים והיתרים מסוגים שונים, יעוץ משפטי, עזרה בשינוי ייעוד הקרקע, סיוע בקבלת מימון פיננסי, בדיקת כדאיות כלכלית של העסקה הנדל"נית, איתור קבלנים מבצעים, פיקוח על הבניה, ניהול פרוייקטים, מתן שירותי שיווק לפרוייקטים הנדל"ניים וכד´, כאשר הרעיון המסתתר מאחורי המיזם הוא העובדה, כי ישראליים רבים, מעדיפים, בסופו של יום, לעשות עסקיים עם ישראליים בעלי מנטליות דומה, ללא הקשיים הכרוכים בביצוע עסקאות שלא בשפת האם.

מיסוי הפעילות ברומניה
בטרם מחליט היזם הישראלי להקים חברה רומנית מקומית על מנת לספק שירותים אלו ואחרים, ראוי כי ישים ליבו למספר סוגיות הכרוכות במיסוי פעילות שכזו, ברומניה ובישראל.

על פי הדין הרומני, חברות המאוגדות על פי הדין המקומי ו/או חברות המנוהלות מרומניה נחשבות כחברות רומניות. חברה תושבת רומניה חייבת במס על כל הכנסה שנצמחה לה, ללא קשר למקום הפקתה, בעוד שחברה זרה חייבת במס ברומניה אך ורק בגין הכנסות שנצמחו ברומניה (בסיס חיוב זה דומה לבסיס החיוב הנוהג בישראל). חברות רומניות כפופות למס אחיד בשיעור של 16%. שיעור מס זהה (16%) מוטל על הכנסה מדיבידנדים, בידי אותן חברות.

לישראל אמנה למניעת כפל מס עם רומניה, על פיה חברה רומנית חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 15% בגין העברת דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים (היזמים). כמו כן, דיבידנד זה חייב במס ישראלי בשיעור 25% (בהנחה שמקבל הדיבידנד הוא יחיד), תוך מתן זיכוי בגין המס הזר שהוטל על הדיבידנד (כאמור מס בשיעור 15% לפי האמנה למניעת כפל מס עם רומניה). לפיכך, בסופו של יום, ישלמו היזמים בגין הדיבידנד מס כולל בשיעור 25% (הגבוה מבין השניים), זאת בשל העובדה כי יקבלו זיכוי בגין הניכוי במקור שבוצע ברומניה.

היזמים אף יכולים להחזיק את מניות החברה הרומנית באמצעות חברות ישראליות שבבעלותם. חברה ישראלית, המקבלות דיבידנד מחברה זרה בבעלותה, רשאית לבחור להתחייב במס חברות בשיעור מלא (29% בשנת המס 2007) אך לזכות כנגדו הן את המס שהוטל בחו"ל על הדיבידנד, והן את מס החברות ששילמה החברה הרומנית, ברומניה.

הואיל, ובענייננו יוטל ברומניה מס חברות בשיעור 16% (עפ"י הדין המקומי) ומס על הדיבידנד בשיעור 15% (עפ"י האמנה בין ישראל לרומניה), ניתן יהיה לזכות כנגד המס החל בארץ (מס חברות בשיעור 29%) את המסים הנ"ל, כך שבסופו של יום יהא שיעור המס הסופי שיחול על הכנסות אלו, בידי חברה, נמוך משיעור המס הסופי שיחול על הכנסות כאלה, בידי ייזם יחיד.

יחד עם זאת, יש לזכור, כי משיכת הרווחים מהחברות הישראליות ע"י היזמים תהווה אירוע מס נוסף הכפוף לשיעור מס בגובה 25% בגין משיכת דיבידנד, כך שאחזקת מניות ע"י חברה ישראלית מומלצת במקרה בו לחברה הישראלית תוכן עסקי ממשי, אשר מאפשר לה שימוש עסקי בכספים.

חשוב לזכור, כי כדי להקטין את התמריץ לפעול באמצעות חברה זרה שתפיק הכנסות פטורות ממס בישראל שמקורן במשלח-ידו של בעל השליטה בה, נקבע בפקודת מס הכנסה, כי החיוב במס יחול גם על הכנסה ממשלח-יד או מעבודה שמבצע הנישום בעצמו, והמופקת באמצעות חברת משלח-יד זרה.

התוצאה היא כי גם הכנסה ממשלח יד שמבצע הנישום באמצעות "חברת משלח יד זרה" תהיה חייבת במס בישראל. הואיל ועיסוק בפעילות של תיווך, יעוץ עסקי וכד´ מהווים משלח יד זרה, בהתקיים מספר תנאים מסוימים, עלולה חברה רומנית הנמצאת בשליטת תושבי ישראל, להיתפס כחברת משלח-יד זרה, כך שלעניין הכנסתה ממשלח-היד ולעניין דיבידנד המחולק ממנה, החברה תיתפס כחברה שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

לאור מגוון היבטי ושיקולי המס שיש לקחת בחשבון עת מחליטים לפתוח חברה מקומית ברומניה למתן שירותים נלווים בתחום הנדל"ן או שירותים אחרים כלשהם (שיקולים הנוגעים בין השאר לשיטת המס במדינה הזרה, קיומן של אמנות למניעת כפל מס, השקעה באופן ישיר או באמצעות חברה, חברת משלח יד זרה וכד´), יעשו טוב היזמים הישראלים אם בטרם יפעלו בכיוון, יקבלו ייעוץ מקצועי מהעוסקים בתחום.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

לשאלות או ייעוץ צרו קשר במייל: eli-doron@taxlawyers.co.ilאו בטל': 04-8526693, 03-6127446

מקור המאמר: Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:

הכותבים הינם שותפים במשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון, המתמחה במשפט מסחרי - מיסויי, עסקאות נדל"ן והשקעות בארץ ובכל רחבי העולם. המשרד החל לפעול בחיפה, וכיום פועל בכל רחבי הארץ באמצעות משרדים ברמת גן ובטבריה. כמו כן למשרדנו סניף ברומניה ושיתופי פעולה בכל אירופה. במשרד כ-40 משפטנים, כולל 7 שותפים, בנוסף לצוות העמיתים, צוות המומחים (רו"ח, יועץ פנסיוני ועוד) והצוות האדמיניסטרטיבי.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל), 52522

טל': 6127446-03, פקס: 6127449-03

חיפה: שד' המגינים 58, 33264

טל': 8526693-04, פקס: 8555976-04

טבריה: רח' הירדן 100א' ת.ד. 1902, 14200

טל': 6717201-04, פקס: 6717203-04

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

( עו"ד מס הכנסה עו"ד , עו"ד מע"מ עו"ד , עו"ד חקירות מס הכנסה עו"ד , עורך דין )