Munich Real Estate
 
מאגר מידע כללי דירות בחו"ל חדשים שותפים קניה השכרה ראשי

שיטת המס בגרמניה תוך הכוונת המשקיע הישראלי

נכתב על ידי אורי פסטליך

מבוא

גרמניה מהווה יעד מועדף על ידי משקיעים בינלאומיים עקב היותה מדינה בעלת שוק יציב הממומן ברובו מהון עצמי. התחזקותו של השוק החלה לנסוק לאחר המפלה האחרונה בארה"ב ובעקבות משבר הסאב-פריים בה הפגיעה בגרמניה הייתה הנמוכה ביותר. גרמניה הינה המנוע הכלכלי של אירופה, והשלישית בביצועיה הכלכליים בעולם. הכניסה לשוק הגרמני הינה קלה באופן יחסי ולכן מהווה יעד אטרקטיבי לקביעת מושב אשר ממנו יתפתחו בעתיד דלתות לכלל השוק האירופי משותף.

בגרמניה ישנם שינויים מהותיים שלא כפי שנהוג בשיטת המשפט בישראל או אפילו לעיתים בשאר העולם. כפועל יוצא השינויים בחוק בגרמניה גוררים שינויים מהותיים בפעולות העסקיות ובדרך קבלת ההחלטות. השינויים באים לידי ביטוי בשיטת מתן ההלוואות על ידי הבנקים, האמון במשקיעי חוץ. במאמר זה אסקור בקצרה נקודות מרכזיות בחקיקה העסקית והמיסויית :

שיטת המשפט בגרמניה

שיטת המשפט בגרמניה אינה זהה לשיטת המשפט הישראלי, בה עורכי הדין הם מנהלי ההליכים מול הרשמים הממשלתיים. שיטת המשפט הגרמנית מנהיגה דרך בה ההחלטות המהותיות מתקבלות על ידי השופטים בבית המשפט, ובפועל רוב הפרוצדורות נעשות על ידי ה"פקידים" של בית המשפט, קרי הנוטריונים. הנוטריון בגרמניה הינו בעיקרון איש אמון של בית המשפט. הנוטריון בעל משמעות עמוקה בניהול ההליכים. בגרמניה חוזים נערכים ונחתמים בידי נוטריון. בדרך כלל עסקת מכר מקרקעין נעשית על ידי נוטריון אחד, מה שבארץ נהוג לקחת בעבורו שני עורכי דין, כאשר כל עורך דין מייצג צד. חוזה מכר דירות או מקרקעין לא נחתם אלא על ידי נוטריון, כמו כן לא תאוגד חברה בגרמניה כי אם על ידי נוטריון, אשר ימסור את הנתונים לבית המשפט אשר יאשר זאת.

דיני החברות בגרמניה

בגרמניה קיים חיץ מאוד ברור בין בעלי מניות בחברה לבין החברה עצמה. כלומר, לא ניתן להחתים בעל מניות כערב אישית כפי שנהוג בארץ. בגרמניה חברה פושטת רגל אינה מסבכת לכאורה את בעלי מניותיה. כפועל יוצא, הבנקים נזהרים מאוד ממתן הלוואות לחברות חדשות טרם יצירת הכנסות מקומיות בגרמניה למרות שבידיהן נכסים רבים מחוץ לגרמניה, או בעלי מניות וחברת אם יציבה.

שיטת המס בגרמניה

חקיקת המס בגרמניה שינתה פניה בראשית שנת 2008. שינוי הפנים לווה בעדכוני חקיקה משמעותיים, אשר הסבו גם שינויים פנימיים במדיניות ההשקעות בגרמניה של משקיעים פנימיים ומשקיעי חוץ.

מס חברות (Corporate Tax)

בגרמניה מס החברות מורכב משני סוגי מיסים: מס מוניציפאלי (Trade Tax) ומס כללי (זהה לנהוג בארה"ב, שם מוטל מס פדראלי כלל אזרחי ארה"ב ומס מדינתי על תושבי אותה מדינה). חברה תשלם בראש ובראשונה מס חברות כללי בשיעור של 15%. בנוסף קיים בגרמניה מס סולידאריות Solidarity Tax)), מס שמטרתו סיוע לאיחוד מערב ומזרח גרמניה. מס הסולידאריות עומד כיום 0.825% לאחר שהופחת בתחילת השנה (השיעור עמד אשתקד על 5.5%).

בנוסף למס המוטל באופן כללי על כל חברה בגרמניה, מוטל מס מוניציפאלי (Trade Tax) מקומי במקום בו פועלת החברה. שיעור המס המוניציפאלי לחברות עומד על 7%-17%. למיסוי המוניציפאלי כללים וחקיקה נפרדת, ולדו' ההכרה של מס מוניציפאלי זה כהוצאה.

שיעורי המס ליחידים (Individual Tax)

בגרמניה בשונה מישראל היחיד פטור ממס עד הכנסה של כ-7,500 יורו בשנה. סכום זה מתעדכן מעת לעת. בגרמניה מס פרוגרסיבי (שולי) בדומה לישראל, כלומר אחוז המס גדל עם גדילת ההכנסות. שיעורי המס נעים בין 15%-45%, עם תוספת של מס סולידריות Solidarity Tax)) בשיעור של 0.825%. מי שאינו תושב גרמניה ימוסה בשיעור גבוה יותר מזה שהינו תושב, והמיסוי יחל בשיעור של 25% ללא הכרה או התחשבות בהכנסות והוצאות בן הזוג.

מיסי נדל"ן ומיסים המוטלים על עסקאות במקרקעין בגרמניה

בגרמניה ישנם מספר מיסים המוטלים באופן ספציפי על עסקאות נדל"ן ועסקאות במקרקעין. בגרמניה קיים מס רכישה בשיעור 3.5% על רכישת נדל"ן או מקרקעין. מס הרכישה הינו מס מוניציפאלי, אשר משולם לרשות המקומית בה מצוי הנכס. כמו כן קיים מס רכוש בשיעור של כ-0.035% המוטל על המחזיק בנכס על פי שומה שנתית. יש לציין כי השומה נקבעת על פי מחיר היסטורי ולא עכשווי ולכן בד"כ הינו נמוך מ0.035% מערכו האמיתי של הנכס. בגרמניה מקובל בהרבה מקומות כי מס הרכוש נגבה מהדיירים השוכרים את הנכס בכל תום שנה, כחלק מגביית שאר ההוצאות השנתיות.

שיעורי ניכוי מס במקור (Withholding Tax)

בחודש מאי 2008 עודכנו סכומי ניכוי המס במקור בגרמניה והם עומדים כיום על 15% ניכוי במקור על הכנסה הנובעת מחלוקת דיבידנדים או ריביות. הניכוי במקור מהכנסה הנובעת מתמלוגים הינו בשיעור 20%.

מס עקיף - מע"מ (Indirect Tax)

החל מחודש מאי 2008 המע"מ הופחת והינו בשיעור של 19%. על פעילות נדל"ן למגורים אין מע"מ מה שאין כן בנדל"ן מסחרי בו משולם מע"מ.

השינוי בהכרה בהוצאות מימון

הפסדים כתוצאה מהוצאות מימון יותרו בקיזוז עד 30% מרווחיה המתואמים של החברה. רווחיה המתואמים של החברה הם רווחים לפני הוצאות מס מימון ופחת. ההפסדים שלא הותרו בניכוי השנה יועברו לשנה הבאה שגם אז יעמדו למבחן של 30% מהרווחים המתואמים.

לסיכום

הכלכלה הגרמנית הינה מהיציבות בעולם המערבי והיא מהווה יעד מועדף על ידי משקיעים רבים מכל קצוות העולם. לאחרונה ישראלים רבים עטים על הנדל"ן בגרמניה כחלק מפעילות הנדל"ן הישראלית העולמית. מכיוון שהשוק הגרמני מלא בהפתעות משפטיות חריגות המלצתי היא כי המעוניין בהשקעה יפנה לקבלת ייעוץ וחוות דעת בתחום.

כל הנתונים האמורים במאמר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ, המלצה או חוות דעת.

הכותב הינו עו"ד פסטליך אורי ממשרד פסטליך כהן לוי ושות', משרד העוסק במיסים ומיסוי בינלאומי.

פסטליך אורי הינו שותף במשרד עורכי הדין פסטליך כהן לוי ושות', משרד העוסק במיסים ומיסוי בינלאומי. למשרד שיתופי פעולה ופרוייקטים רבים בתחום המיסוי הבינלאומי והמשפט העסקי הבינלאומי. משרדנו בעת האחרונה עוסק רבות בעסקאות בין ישראל לגרמניה, ובפרט בהסכמים, עסקאות מקרקעין וכיו"ב. ori@germanyisrael.com http://www.germanyisrael.com מס גרמניה, גרמניה מס, מיסים גרמניה, גרמניה מיסים, מיסוי גרמניה גרמניה מיסוי, מס חברות גרמניה, גרמניה מס חברות, גרמניה נדל"ן, נדל"ן גרמניה, עו"ד גרמניה, גרמניה עו"ד, גרמניה, נכסים גרמניה, גרמניה נכסים

מקור המאמר: www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.