כתבות נספות

חוזה דירה

האם כדאי לרכוש דירת נופש?

רכישת דירת 'יד שנייה' - מקבץ עצות

מס רכישה

דברים שחשוב לדעת טרם רכישת דירה

לרכוש או לשכור דירה

6 שלבים לרכישת דירה

המדריך לרכישת דירה מקבלן/יזם

רכישת דירה מקבלן

איך מוצאים דירה בתל אביב?

המדריך השלם לרכישת ומכירת דירה מיד שניה

מדריך קניית דירה מכינוס נכסים או הוצאה לפועל

הסבר לנושא דמי מפתח

בדיקת דירה לפני קניה

ביטוח משכנתא מהי משכנתא

איך חוסכים בהחזרי המשכנתא ?

משכנתא הפוכה

מי יכול לבצע בדק בית ?

מס רכישה

חיפוש בית באינטרנט

הסבר לנושא דמי מפתח

איך שומרים על ערך הבית?

איך מוצאים דירה בעיר הזו?

ביטוח דירה

חישוב מס שבח

נדלן - מילון מונחים

חוק מתווכי הנדלן

זהירות ערבות -שלשי בסדרה

השפעת שער הדולר

עיצוב פנים - מעצבי פנים

עיצוב מרפסת השמש הקטנה

 
 
מאגר מידע כללי דירות בחו"ל חדשים שותפים קניה השכרה ראשי

מס רכישה


נכתב על ידי the appraiser

מס רכישה מוטל, על כל רוכש דירה למגורים .

דירה יחידה , שיעורי מס הרכישה בגין רכישת דירת המגורים על ידי יחיד וזו דירתו היחידה, הם מדורגים, ומתחלקים לשלושה חלקים בהתאם לשווי הדירה: - לגבי החלק הראשון מן השווי, שיעור המס הוא ?0%; לגבי החלק השני מן השווי , שיעור המס הוא ?3.5% ; ואילו לגבי החלק השלישי מן השווי, שהוא המדרגה העליונה, שיעור המס הוא ?5%.
דירה נוספת , מי שרוכש דירה נוספת בנוסף לדירה שבבעלותו, לא ייהנה מן ההקלה של המדרגה הראשונה ויחולו עליו רק שתי מדרגות מס של ?3.5% ושל ?5%.
אולם אם ימכור הרוכש את דירתו הראשונה תוך ?24 חודשים או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם (במידה והדירה נרכשה מקבלן) ייהנה גם משיעור מס של מדרגה ראשונה כמו כל מי שרוכש דירה ראשונה.

חילוף דירת מגורים,ברכישת הזכות החילופית תינתן הקלה במס הרכישה כך שעד לגובה שווי הדירה הנמכרת ישולם מס רכישה בגובה של ?50% בלבד ממס הרכישה החל.
פינוי ובינוי,דירת מגורים אותה מקבל הדייר מהיזם במתחם פינוי בינוי או מחוצה לו, בתמורה לדירתו הישנה במתחם - פטורה ממס רכישה.
הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (?0.5%)
א. נכים

נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ?100%, או נכות של ?90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;
נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של ?75% לפחות, לצמיתות;
נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של ?50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק;
נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של ?50% לפחות;
נכה על-פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ?19% לפחות;
נכה על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל ?50% נכות לפחות לצמיתות.
נפגע פעולות איבה (על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ?19% לפחות;
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.
ב.בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה


בני משפחה (הורה, אלמנה ויתום עד גיל ?40) של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים.
שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה , על-פי החוק .
נכים, ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור ?0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכאות זו ניתן לנצלה פעמיים בלבד.
כדי לקבל הקלה בתשלום מס רכישה, על המבקש להגיש למשרד מיסוי מקרקעין האזורי (בתחומו נרכשה הדירה), בקשה על גבי טופס ?2973 שניתן לקבלו באותם משרדים.
ג. עולים
בעל אשרה או תעודת עולה (לפי חוק השבות);
בעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א' ?1 (לפי תקנות הכניסה לישראל);
כל אלה על סמך תעודות רישום של משרד הפנים.
עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של ?0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשלושה חודשים. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור ?5% כאמור לעיל.
עולה זכאי להקלה כאמור ממס רכישה בשני מקרים:
?1. פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו.
?2. פעם נוספת ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/ או קרובו יעבדו בו.
בית עסק לעניין זה - לרבות משק חקלאי.
הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך ?7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו.
זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינה נלקחת בחשבון במנין שבע השנים.
בני זוג שרוכשים דירה , ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.
כדי לקבל את ההקלה, יש להמציא למשרד מיסוי מקרקעין האזורי תמצית רישום ממשרד הפנים ולצרף אליה בקשה על גבי טופס ?2973.
בכל המקרים הנ"ל התנאי למס המופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.
הנחה למקבל דירת מגורים במתנה (ללא תמורה) מקרוב
ככלל נקבע, כי יחיד המקבל דירת מגורים מקרובו במתנה (ללא תמורה) ישלם מס רכישה - ?1/3 (שליש) ממס רכישה רגיל.

העברת דירת מגורים בין בני זוג נשואים, המתגוררים יחד באותה דירה, במתנה (ללא תמורה) פטורה ממס רכישה לחלוטין. אם בני הזוג אינם מתגוררים באותה דירה ישלמו מס רכישה שליש כמו כל קרוב אחר.
"קרוב" לעניין זה - בן זוג, הורה, צאצא (נכד, נין) בן זוג של הצאצא, אח ואחות.
כאשר מועברת במתנה לקרוב חלק מדירה ייעשה חישוב מס הרכישה הרגיל לגבי הדירה כולה ומקבל המתנה ישלם שליש מהמס על החלק היחסי שיקבל מן הקרוב.

חישוב מס הרכישה על דירת מגורים שנתקבלה במתנה (ללא תמורה)
שווי דירת המגורים נקבעת לפי שוויה בשוק החופשי דהיינו ממוכר מרצון לקונה מרצון.
לפיכך, הנך רשאי לקבוע בעצמך את שוויה של הדירה לפי מיטב ידיעתך ולפי המידע המצוי בידך ולחשב את שיעורי מס הרכישה בהתאם, כלומר לערוך שומה עצמית ולהצהיר בהתאם . מנהל מיסוי מקרקעין ישמח לאשר את השומה העצמית שערכת, אם ימצא שהשווי שקבעת הוא סביר וחישוב המס נעשה כנדרש.

חובת הצהרה,רוכש דירת מגורים חייב להצהיר, תוך ?30 יום, על רכישת הדירה למשרד מיסוי מקרקעין האזורי, שהדירה בתחומו, על גבי טופס ?7002.
לאחר מכן יקבל שומת מס רכישה, שיש לשלמה תוך ?14 יום מיום קבלתה.
אם רוכש הדירה ייחשב את מס הרכישה בעצמו יהיה רשאי להגיש הצהרה למשרד האזורי על גבי טופס ?7002 בצרוף תשלום המס שחישב - תוך ?50 יום (במקום ?30 יום) מיום הרכישה. כל איחור בתשלום מחייב תשלומי הצמדה, ריבית (בשיעור ?4%) וקנס.
יום הרכישה הוא יום ההתקשרות בין הצדדים, כלומר יום החתימה על זיכרון דברים או יום התשלום הראשון, אם אלה קדמו לחתימה על חוזה הרכישה.
מומלץ לוודא כי המייצג אותך בעסקה הגיש את ההצהרה כדין ודאג שהמס ישולם וכן שהדירה הועברה על שמך ונרשמה במשרדי רשם המקרקעין כדין (בטאבו/מינהל מקרקעי ישראל/חברה משכנת).

היטל השבחה שמאי מקרקעין

מקור המאמר: www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.