מאגר מידע כללי דירות בחו"ל חדשים שותפים קניה השכרה ראשי

משכנתא הפוכה

מאת: אתיקה השקעות בע"מ

מהי משכנתא הפוכה?
משכנתא הפוכה היא הלוואה המתקבלת תמורת מישכון דירת המגורים ואשר אין צורך להחזירה כל עוד מתגוררים בדירה.
ההלוואה יכולה להתקבל בתשלום אחר או בתשלומים חודשיים כל תקופת המגורים בנכס.
כאמור, אין צורך להחזיר את קרן הלוואה, ההצמדה והריבית או כל תשלום אחר כל עוד מתגוררים בדירה.

מועד החזר ההלוואה:
רק לאחר הפסקת המגורים בדירה מכל סיבה שהיא (כגון פטירה, מעבר לדיור מוגן או בית אבות) המשכנתא ההפוכה משולמת ממכירת הדירה. ההפרש בין מחיר הדירה ליתרת ההלוואה מוחזר לבעלי הדירה או ליורשים.

בטחונות דרושים
במשכנתא הפוכה, בניגוד למשכנתא רגילה, אין צורך בשום ביטחון מלבד דירת המגורים. אין צורך בעבודה קבועה, רמת הכנסה כלשהי, ובערבים נוספים.
דירת המגורים משמשת כבטחון יחיד.

הפרמטרים הרלוונטים בחישוב משכנתא הפוכה
הסכום המתקבל במשכנתא הפוכה מושפע בעיקר מגיל לוקח ההלוואה ומערך בית המגורים.
ככל שהגיל מבוגר יותר וככל שערך הדירה גבוה יותר, הסכום המתקבל גבוה יותר.
כמובן שעיתוי התשלומים וגובה הריבית משפיעים גם הם על הסכום המתקבל.

בעלות בדירה
במשכנתא הפוכה, הבעלות בדירה אינה עוברת לידי המלווה בשום שלב. בזמן המגורים בדירה, המשכנתא ההפוכה רשומה כמשכנתא לכל דבר, כאשר הבעלות בדירה לא משתנה, ולאחר עזיבת הדירה, המשכנתא ההפוכה מוחזרת על ידי מכירת הדירה ? בצורה ישירה על ידי הבעלים או המלווה.
לפיכך, על בעלי הדירה לדאוג לתחזוקת הדירה, לבצע תיקונים דרושים, לבטח את הדירה ולשלם את מיסי העיריה.

מימון מעבר לבית אבות
ניתן להשתמש במשכנתא הפוכה על מנת לאפשר מימון בית אבות לכל חיי הקשיש.
היתרון באפשרות זו הוא הביטחון במימון השהייה בבתי אבות לכל החיים. מישכון הדירה מאפשר קבלת סכום חודשי קבוע, לכל חיי הקשיש, ובכך מאפשר לשמור על איכות החיים ללא נטל כספי על המשפחה.
פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים לגבי אפשרות זו.

יתרונות וחסרונות במשכנתא הפוכה
משכנתא הפוכה מאפשרת קבלת הכנסות נוספות ושמירה על איכות החיים למבוגרים אשר בבעלותם דירת מגורים ובמיוחד במקרים בהם בני משפחה לא יכולים לעזור במימון שוטף.
סכום החוב בהלוואה גדל עם הזמן ולכן קיימת אפשרות שרוב התמורה שתתקבל ממכירת הדירה תשמש להחזר החוב ולבעלי הדירה או היורשים ישאר חלק קטן מערך הדירה.

הכותב:אתיקה השקעות בע"מ www.ethike.co.il

מקור המאמר: Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:
אתיקה השקעות בע"מ – החברה מתמחה בניהול מצבי משבר, יעוץ עסקי וכלכלי וכן בפתרונות מימון יחודיים.
אתיקה השקעות בע"מ www.ethike.co.il